Valikko ☰
Suvi Leskinen

Suvi Leskinen (opintovapaalla)

Patenttiassistentti

Puhelin: +358 9 6859 5698

Sähköposti: suvi.leskinen@laineip.fi

Työkielet: suomi, englanti, ranska

”Laadukas asiakaspalvelu on työmme kulmakivi – tyytyväiset asiakkaat ja heidän arvostava palaute osoittavat aina aherruksen olleen sen arvoista.”

Suvi aloitti Seppo Laineella vuonna 2014. Hän toimii patenttiassistenttina kemiantiimissä, jossa hän avustaa patenttiasiamiehiä laajasti kaikissa patenttien käsittelyyn liittyvissä hallinnollisissa ja muodollisissa asioissa, kuten hakemusten vireillepanoissa sekä vastineiden toimittamisessa. Hänen vastuualueeseensa kuuluu niin ikään asiakasraportointi, kotimaan ja ulkomaan virastokirjeenvaihto sekä laskutus. Laadukkaan asiakaspalvelun varmistaminen on hänelle tärkeää hänen hallinnoidessaan asiakkaidemme patentteja läpi niiden elinkaaren aina vireillepanosta hyväksyntään asti. Määräaikavalvonnan lisäksi hän pitää asiakkaamme ajan tasalla päivittämällä säännöllisesti patenttisalkkulistauksia sekä laatimalla kustannusarvioita.

Suvi on myös aktiivinen jäsen firmamme huvitoimikunnassa ja niin isojen kuin pientenkin tapahtumien järjestäminen kuuluu hänen suosikkihommiinsa.

Koulutukseltaan Suvi on tradenomi HSO.