Optimering och årligt underhåll av IPR-portfölj

Vet du vad du har i din IPR-portfölj? Att skaffa IPR-rättigheter, investera i dem och upprätthålla dem genom att betala årsavgifter kan motiveras om rättigheterna har ett värde för din affärsverksamhet nu eller i en nära framtid. Det lönar sig inte att samla onödig barlast i portföljen, men beslut om att gallra i portföljen måste fattas med urskiljning. Ett förfallet patent kan återupprättas endast i undantagsfall.

Strömlinjeformade IPR-rättigheter

Vi hjälper dig att optimera din IPR-portfölj och att fatta beslut om nödvändiga ändringar. Du är själv den bästa experten beträffande din egen affärsverksamhet, dess mål och marknadssituation vi kan bedöma skyddsomfånget hos rättigheterna i din portfölj och deras potential att skydda ditt företags teknologi på de relevanta marknaderna. Vi ger dig motiverade rekommendationer för komplettering av portföljen genom att lämna in nya ansökningar samt för gallring i portföljen genom att låta rättigheter förfalla.

I samband med stora förändringar i affärsverksamheten, såsom inträde på nya marknadsområden, lansering av produkter eller företagsköp, föreslår vi att vi sätter oss ned tillsammans och gör en grundlig utvärdering av huruvida patenten och varumärkena i din portfölj är i linje med kommande förändringar.

Ett patent kan hållas i kraft i 20 år genom att betala årsavgifter till patentverket. En varumärkesregistrering skall förnyas vart tionde år, men antalet förnyelser är obegränsat. En mönsterregistrering är tidsmässigt begränsad, perioden är typiskt högst 25 år. I Finland skall en mönsterregistrering förnyas vart femte år. Vi tar hand om årsavgifter och förnyelser både i Finland och utomlands.

Beställ tid för IPR-uppföljning

Det lönar sig att se över sin immaterialrättsliga portfölj regelbundet. Ring oss, så kommer vi överens om en tid för dig!