Kilpailijaseuranta

Oletko selvillä tärkeimpien kilpailijoidesi viimeaikaisesta patentointiaktiivisuudesta?

Kohdennettu kilpailijaseuranta patenttitietokantojen avulla on tehokas työkalu, kun haluat pysyä ajan tasalla siitä, minkälaista teknologiaa kilpailijasi pyrkii suojaamaan. Voimme yhdessä suunnitella seurannan kohdistumaan tiettyihin yrityksiin tai jopa yksittäisiin patenttihakemuksiin tarpeidesi mukaisesti. Voimme suorittaa seurantahakuja manuaalisesti tietyin määräajoin tai luoda automaattisia seurantaprofiileja jatkuvampaa valvontaa varten.

Miten reagoida?

Valvomalla kilpailijan patenttihakemusten käsittelyn etenemistä voit reagoida muutoksiin ajoissa esimerkiksi suuntaamalla uudelleen oman tuotekehityksesi painopistettä tai jättämällä patenttivirastoon väitteen myönnettyä patenttia vastaan. Määräaika väitteen tekemiselle on tyypillisesti 9 kuukautta patentin myöntämisestä – sen jälkeen on mahdollista jättää mitätöimiskanne patenttia vastaan toimivaltaiseen tuomioistuimeen, joka Suomessa on markkinaoikeus.

Väitteen tekeminen kilpailijan patenttia vastaan edellyttää, että meillä on käsissämme estejulkaisuja. Niiden on osoitettava, että myönnetyn patentin vaatimuksissa määritellylle keksinnölle ei olisi pitänyt myöntää patenttia uutuuden tai keksinnöllisyyden puutteen takia. Väiteperusteena voi olla myös selityksen riittämättömyys tai uuden materiaalin lisääminen hakemukseen hakemuskäsittelyn aikana.

Pitääkö huolestua?

Asiamiehemme auttavat sinua saamaan perustellun näkemyksen seurannassa esiin tulleiden patenttien ja hakemusten merkityksestä sinun liiketoiminnallesi. Myönnetyn patentin suhteen arvioimme, onko tuotteesi patentin suojapiirin sisällä. Vireillä olevista patenttihakemuksista arvioimme hakemuksen käsittelyhistorian ja patenttiperheen muiden hakemusten statuksen perusteella, millä todennäköisyydellä ja kuinka laajoilla patenttivaatimuksilla vireillä oleva patenttihakemus saattaa edetä patentiksi.

Millaisia tavaramerkkejä kilpailijasi rekisteröi?

Kilpailijaseuranta myös tavaramerkkien osalta on joillakin toimialoilla suositeltavaa. Keskustele asiantuntijamme kanssa, olisiko liiketoimintasi kannalta hyödyllistä valvoa kilpailijoidesi tavaramerkkirekisteröintejä ja saada kenties lisätietoa alan suuntauksista ja aktiivisuudesta.