Väite- ja valituskäsittelyt

Väite- ja valituskäsittelyn edessä autamme sinua

Jos kilpailija tekee väitteen juuri myönnettyä patenttiasi vastaan, me autamme sinua. Samoin tilanteissa, joissa patenttihakemuksesi käsittely tai väitekäsittely virastossa on johtanut sinulle epäedulliseen lopputulokseen, me huolehdimme valituksen laatimisesta. Asiamiehillämme on vankka kokemus patentin puolustamisesta väite- ja valituskäsittelyissä Suomen ja Euroopan patenttivirastoissa sekä markkinaoikeudessa. Monesti näihin prosesseihin kuuluu myös suullinen käsittely, jossa me edustamme patentinhaltijaa eli sinua.

Miten väitteeseen vastataan?

Väitevastineessa puolustamme patenttivaatimuksissa määritellyn keksintösi patentoitavuutta. Argumentoimme uutuuden ja keksinnöllisyyden puolesta sekä kommentoimme väitteentekijän esiin nostamia julkaisuja; tarvittaessa toimitamme virastoon kavennettuja patenttivaatimusasetelmia. Pyrimme siihen, että patentti säilyy voimassa jos ei myönnetyssä muodossaan niin kavennettujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

Yhdessä kohti maaliviivaa

Väitteeseen vastaaminen ja optimaalisen strategian hiominen patentin puolustamiseksi perustuu hyvään yhteistyöhön sinun ja meidän asiamiestemme välillä. Halutessasi voit olla mukana suullisessa käsittelyssäkin. Me pyrimme siihen, että väitekäsittelyn päättyessä sinulla on yhä hyppysissäsi käyttökelpoinen patenttioikeus.

Väite tai valitus voi tulla vastaan myös tavaramerkki- ja malliasiassa

Ei huolta, asiantuntijamme auttavat sinua! Olipa kyseessä sitten merkkisi tai mallisi puolustaminen kilpailijan väitettä vastaan tai aikomuksesi nostaa väite kilpailijan merkkiä tai mallia vastaan, me olemme tukenasi. Asiantuntijoillamme on osaamista myös kumoamisasioissa.

Suomessa ja EU:n virastoissa tavaramerkkejä ja malleja koskevat väite-, valitus- ja kumoamismenettelyt ovat lähtökohtaisesti yleensä kirjallisia, vaikka muutoin menettelyt saattavatkin poiketa suuresti toisistaan virastoista ja maista riippuen.  Kaikissa tilanteissa tavoitteemme on kuitenkin sama; pyrimme sinun etusi ja oikeuksiesi säilyttämiseen ja puolustamiseen parhaimmalla mahdollisella tavalla.