UPC-sopimuksen vaikutus patentointistrategiaan

Viime vuosina, kun on tiedetty, että UPC-sopimus tulee (mitä todennäköisimmin) astumaan voimaan ”lähiaikoina”, on ollut paljon keskustelua uuden järjestelmän mahdollisista eduista ja riskeistä.

Patentinhakijoiden kannalta yhtenä merkittävänä etuna pidetään patenttisuojan saamista useissa Euroopan maissa aiempaa alhaisemmilla patentointikustannuksilla.

Se, että esim. mitätöimistoimet käsitellään keskitetysti, merkitsee toisaalta sitä, että riskit jokaista myönnettyä patenttia kohtaan kasvavat, koska patentti on kumottavissa Euroopan laajuisesti yhden tuomioistuimen toimesta.

Opt-out tarjoaa helpotusta

Sopimus kuitenkin tarjoaa myös helpotusta niille, jotka pitävät riskejä suurempina. UPCA:n voimaantulon jälkeen, siirtymäkauden aikana, on käytettävissä opt-out -menettely. Käyttämällä opt-out -mahdollisuutta patentin voi jättää UPC:n keskitetyn käsittelyn ulkopuolelle, jolloin ko. patentti käsitellään kansallisissa tuomioistuimissa myös tulevaisuudessa. Opt-out -pyyntö on kuitenkin tehtävä ennen kuin patenttiin on kohdistunut mitään oikeustoimia.

Vaikutuksiltaan yhtenäinen yhtenäispatentti vai nippu kansallisia patentteja EP-patentin pohjalta?

Keskeinen kysymys onkin se, myönnetäänkö eurooppapatenttihakemus yhtenäispatenttina vai ”tavallisena” EP-patenttina, joka on validoitava yksittäisissä Euroopan maissa kansallisten patenttien saamiseksi.

Vastaus tähän kysymykseen voi olla hyvin erilainen riippuen keksinnöstä, patentointistrategiasta ja mahdollisesti tekniikan alasta. Esimerkiksi elektroniikan ja mekaniikan alalla keksintöjen suojaaminen useilla patenttihakemuksilla on tyypillisempää kuin kemiassa tai lääketieteessä.

Muutama keskeinen patentti

UPC-sopimuksen ratifiointitilanne. Sopimuksen rattifioineet maat on merkitty vihreällä – Saksa punaisella, koska se on väistämättä mukana systeemissä vaikka ei ole vielä ratifioinut sopimusta.

Biotieteiden alalla on tavanomaista, että arvokkaat tuotteet on suojattu muutamalla keskeisellä patentilla, jolloin jokainen patentti voi olla todella arvokas.

Yritykset, joilla on pieni määrä keskeisiä ”avainpatentteja”, saattavat pitää riskiä joutua keskitettyyn mitätöimiskäsittelyyn Euroopassa liian korkeana ja päätyvät näin ollen todennäköisesti hyödyntämään opt-out -mahdollisuutta.

Tällainen opt-out -strategia levittää mitätöimisriskin kansalliselle tasolle, vaatien mitätöimiskanteiden nostamista maakohtaisesti kansallisissa tuomioistuimissa.

Myös kemiallinen yhdiste on toki mahdollista suojata useammalla patentilla, esimerkiksi laatimalla hakemukset, joista yhden vaatimukset kohdistuvat yhdisteen valmistusprosessiin, toisen sen käyttökelpoisiin koostumuksiin tai annostusmuotoihin, kolmannen ja neljännen vaatimukset ensimmäiseen ja toiseen indikaatioon, vastaavasti jne. Koska kaikki nämä vaatimukset kuitenkin kohdistuvat yhteen ja samaan yhdisteeseen, ne ovat haavoittuvampia kuin sarja patenttihakemuksia, jotka suojaavat esim. suuremman tuotteen eri komponentteja.

Suuri patenttisalkku

Toisaalta, elektroniikassa ja televiestinnässä kuten myös ohjelmistoalalla, patentinhaltijalla voi olla suhteellisen suuri salkku, jossa patenttien yhteenlaskettu arvo jaetaan huomattavan suurelle (esim. sata) määrälle patentteja.

Sama pätee tyypillisesti mekaniikan alalla.

Tällaisessa tilanteessa Euroopan laajuisen kielto-oikeuden mahdollisuutta voidaan pitää niin hyödyllisenä, että se ylittää yksittäisten keskitettyjen mitätöimisten riskin, mahdollisten mitätöintien vaikuttaessa joka tapauksessa vain pieneen osaan patenttisalkun arvoa tuottavista patenteista.

Tällaisille patentinhaltijoille maantieteellisesti laajan kielto-oikeuden tuoma kaupallistamismahdollisuuksien kasvu saattaa olla hyvin arvokas ja painaa vaakakupissa enemmän kuin keskitetyn mitätöimiskäsittelyn riski. Tällöin opt-out -menettelyä ei ehkä nähdä kannattavana.

Mitä kannattaa tehdä juuri nyt?

Koska UPC-sopimuksen voimaantulo voi olla hyvinkin lähellä, kannattaa jokaisen patentinhakijan alkaa miettiä omaa salkkuaan, erityisesti arvioiden patenttien ja tulevien patenttien arvoa sekä riskiä joutua kyseisen patentin kanssa oikeuteen.

Mikäli riski on suuri, voisi opt-out -mahdollisuus olla hyvinkin kannattava. Muussa tapauksessa, keskitetyn käsittelyn taloudellinen kannattavuus voisi merkitä enemmän.

Asiantuntijamme auttavat sinua mielellään tilanteesi arvioinnissa ja opt-out –strategiassa.

Jaa artikkeli