Brexit ja UPC

  • Uutiset
  • 7.9.2016
brexit

Kuten tiedämme, britit äänestivät neuvoa-antavassa kansanäänestyksessään 23.6.2016 sen puolesta, että Iso-Britannia eroaa Euroopan unionista (EU).

Kuluneen kesän aikana monella foorumilla on keskusteltu asiasta vilkkaasti, ja monet patenttialan toimijat ovat esittäneet käsityksiään siitä, miten jatkossa olisi parasta toimia. Sen lisäksi, että Britannian EU-erolla on poliittisia, taloudellisia ja sopimusoikeudellisia vaikutuksia, se vaikuttaa myös vireillä olevaan yhdistettyyn patenttituomioistuinjärjestelmään (UPC).

Tämä on siten epävarmaa aikaa kenelle tahansa, joka haluaa patenttisuojaa Britanniassa, ja myös niille, jotka käyvät oikeutta eurooppapatentteja vastaan. Niinpä ajattelimme esittää teille muutamia faktoja.

UPC:n on tarkoitus olla kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteinen tuomioistuin, ja siten osa maiden oikeusjärjestelmää. UPC-sopimus astuu voimaan, kun 13 valtiota on ratifioinut sen, jolloin mukana pitää olla kolme valtiota, joissa on eniten voimassa olevia eurooppapatentteja, eli tällä hetkellä Ranska, Saksa ja Iso-Britannia. UPC-sopimukseen voivat liittyä kaikki EU:n jäsenvaltiot ja sopimuksen säännökset ovat voimassa kaikkien niiden jäsenvaltioiden alueella, jotka ovat ratifioineet sen. On siis huomattava, että EU:hun kuulumaton maa ei voi liittyä UPC-sopimukseen, mistä pääsemmekin sujuvasti seuraavaan kysymykseen.

Jos ja kun Ison-Britannian pääministeri Theresa May päättää turvautua EU:n perustamissopimuksen (so. ”sopimus Euroopan unionista”, TEU) artiklaan 50, joka määrittelee jäsenvaltioiden EU:sta eroamisen menettelytavat, mitä vaikutuksia sillä on UPC-sopimukseen?

UKIPO: ”IP and BREXIT”

Ison-Britannian patenttivirasto (UKIPO) toteaa 2.8.2016 antamassaan lausunnossa, että kansanäänestyksen tulos ei käytännössä vaikuta eurooppapatenttien hakemiseen ja käsittelyyn. UKIPO myös toteaa, että niin kauan kuin eroneuvottelut ovat käynnissä, Iso-Britannia on EU:n jäsen ja UKIPO osallistuu UPC-kokouksiin. Välittömiä muutoksia nykytilanteeseen ei siis ole tiedossa.

Tällä hetkellä 11 valtiota on ratifioinut UPC-sopimuksen; Iso-Britannia ei. Ellei Iso-Britannia ratifioi sopimusta ennen Brexitin toteutumista, ei UPC eikä siten myöskään yhtenäispatentti tule voimaan. Toistaiseksi nykyinen eurooppapatenttien validointijärjestelmä jatkuu siis ennallaan ja eurooppapatentteja koskevat riidat käsitellään kansallisissa tuomioistuimissa kuten ennenkin. Tilan­ne muuttuu vasta kun yhteensä 13 maata on ratifioinut sopimuksen. On ilmeistä, että UPC-sopimuksen voimaantulo viivästyy, mutta todennäköisesti Brexitin vuoksi UPC-projektista ei kuitenkaan luovuta kokonaan.

UPC-sopimuksessa on osia, jotka koskevat erityisesti Isoa-Britanniaa, esimerkiksi UPC:n kemian alajaoston oli tarkoitus sijaita Lontoossa. Näihin osiin on tehtävä muutoksia, jos Iso-Britannia ei ratifioi sopimusta ja UPC-sopimus Brexitin jälkeen astuu voimaan, kun 13 EU-valtiota on sen ratifioinut. Eurooppapatentti entisessä muodossaan on edelleen mahdollista saada Isossa-Britanniassa, samalla kun muissa EU-maissa voidaan saada yhtenäispatentti. Siksi sekä Isoa-Britanniaa että jotain EU-maata koskevissa patenttiriidoissa oikeutta on silloin käytävä sekä Ison-Britannian kansallisessa oikeusistuimessa että UPC:ssä.

Kuten yllä mainittiin, Iso-Britannia on edelleen EU:n jäsenvaltio ja on sitä kahden vuoden ajan laskettuna siitä, kun TEU:n artikla 50 on otettu käyttöön. Tänä aikana Iso-Britannia voi halutessaan ratifioida UPC-sopimuksen. UPC-sopimus ei kuitenkaan ole avoin EU:n ulkopuolisille valtioille. Jos Brexit-neuvotteluiden yhteydessä EU:ssa päätettäisiin, että UPC kattaisi myös ei-EU-valtiot, voisi ei-EU-Britannia ratifioida sopimuksen. Silloin UPC tulisi voimaan lähes siten kuin toivottiin silloin kun sopimusta laadittiin. Euroopan komissio on kuitenkin tyrmännyt UPC-sopimuksen laajentamisen ei-EU-valtioihin poliittisista syistä.

Tavaramerkki- ja mallioikeudet

Vaikkakaan tavaramerkit ja mallioikeudet eivät suoranaisesti liity UPC:hen, on niistä tarpeen sanoa muutama sana. Tilanne tavaramerkkien ja mallioikeuksien suhteen Isossa-Britanniassa ei muutu lähitulevaisuudessa. EU-tavaramerkkilainsäädännön ja vastaavasti EU-mallilainsäädännön mukaisesti myönnetyt tavaramerkki- ja mallioikeudet ovat voimassa Isossa-Britanniassa.

UKIPOn edellä mainitun lausunnon mukaan Ison-Britannian hallitus tutkii useita vaihtoehtoja ja aikoo tiedustella käyttäjiltä sitä, miten tulevaisuudessa olisi parasta toimia. Iso-Britannia on myös Brexitin jälkeen edelleen kansainvälisen tavaramerkkijärjestelmän (”Madridin pöytäkirja”) jäsen. Tämä tarkoittaa sitä, että tavaramerkit voi edelleen suojata Isossa-Britanniassa sekä sellaisella hakemuksella, joka on tehty kansainvälisen tavaramerkkijärjestelmän mukaisesti, että kansallisella hakemuksella.

Ison-Britannian hallituksen on myös tarkoitus ratifioida Haagin sopimus, jonka perusteella voidaan rekisteröidä jopa 100 mallia yli 65 alueella yhdellä ainoalla kansainvälisellä hakemuksella.

Pohdinnat siitä, että Isossa-Britanniassa EU-eron jälkeen vaadittaisiin ennen Brexitiä myönnettyjen tavaramerkki- ja mallioikeuksien uudelleenrekisteröintiä tai että sovellettaisiin jonkinlaista siirtymäaikaa, lienevät pelkkää spekulaatiota.

Lopuksi

Yhteenvetona voidaan todeta, että UPC-projektin tilanne elää, ja epävarmuus jatkuu, kunnes Iso-Britannia joko eroaa EU:sta tai ilmoittaa, että se aikoo jättää huomiotta neuvoa-antavan kansanäänestyksen tuloksen ja pysyy EU:ssa. Samaa voidaan sanoa tavaramerkki- ja mallioikeuksien tilanteesta Isossa-Britanniassa. Seuraamme tiiviisti tilannetta ja olemme valmiita antamaan teille parhaat mahdolliset neuvot, silloin kun neuvoja tarvitaan. Tällä hetkellä pelataan kuitenkin entisillä pelimerkeillä, eli jatketaan niin kuin ennenkin.

Jaa artikkeli