G 3/19 – Olennaisesti biologisella menetelmällä aikaansaadut kasvit ja eläimet eivät enää patentoitavissa

Kuva: Pixabay

Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta on 14.5.2020 antamassaan ratkaisussa G 3/19 omaksunut dynaamisen tulkinnan Artiklasta 53(b) EPC, jonka mukaan eksklusiivisesti olennaisella biologisella menetelmällä aikaansaadut tai jalostetut kasvit ja kasvimateriaalit, kuten hedelmät ja kasvin osat, sekä eläimet ja eläinrodut eivät ole patentoitavissa.

Tämän uuden päätöksen myötä laajennettu valituslautakunta kumosi aiemmat ratkaisunsa vuodelta 2015 (G 2/12 ja G 2/13). Aiempi tulkinta oli, että Artikla 53(b) EPC ei koske tuotteita, jotka aikaansaadaan yksinomaan olennaisesti biologisella menetelmällä. Päätöksessään laajennettu valituslautakunta toteaa 1.7.2017 voimaan tulleen säännön (Rule 28(2) EPC) nojalla, että menetelmä katsotaan olevan olennaisesti biologinen, jos se sisältää risteytykseen ja valintaan perustuvan vaiheen (G 2/07 ja G 1/08).

Kuva: Pixabay

Patentinhaltijoiden ja –hakijoiden oikeuksien turvaamiseksi laajennettu valituslautakunta päätti kuitenkin, että uusi tulkinta Artiklasta 53(b) EPC ei koske ennen 1.7.2017 myönnettyjä eurooppapatentteja tai ennen edellä mainittua päivämäärää vireille saatettuja eurooppapatenttihakemuksia, jotka sisältävät kyseisen aihepiirin mukaisia patenttivaatimuksia.

Opinion G 3/19 (Pepper)

Aiempi juttumme aiheesta

Jaa artikkeli