IPR:ää iisisti – Aikatermejä (osa 3)

Juttusarjamme “IPR:ää iisisti” kolmannessa osassa tutustutaan alan aikatermeihin.

 

Alkupäivä (effective date)

Hakemuksen tekemispäivä (ks. alla). Mikäli hakemus pyytää validisti etuoikeutta, alkupäivä on etuoikeuspäivä, kun arvioidaan uutuutta ja keksinnöllisyyttä.

 

Etuoikeus (prioriteetti)

Hakemus tehdään yleensä ensin yhteen virastoon, ja etuoikeusajan (suojamuodosta riippuen 6 tai 12 kuukautta) kuluessa hakemuksen voi jättää muihin virastoihin, jolloin hakemuksen esittämää tavaramerkkiä, mallia tai keksintöä tutkittaessa se katsotaan tehdyksi etuoikeuspäivänä. Etuoikeusaika siis antaa hakijalle mahdollisuuden miettiä missä suojaa halutaan, usein saada ensimmäinen viraston mielipide, ja hankkia esimerkiksi rahoitusta suojaamiseen muissa maissa.

 

Määräpäivä

Päivä, johon mennessä jotakin tulee tehdä. Määräpäivät tulevat tyypillisesti joko laista (kuten etuoikeusajan päättyminen), tai viraston välipäätöksestä. Joihinkin määräpäiviin saa lisäaikaa joko pyytämällä tai pyytämällä ja maksamalla, osaa määräpäivistä ei voi siirtää.

 

Raukeaminen

Suojan päättyminen. Suoja voi päättyä joko suoja-ajan päättyessä, tai kun suojaa ei enää haluta ylläpitää.

 

Sillensä jääminen

Jos viraston välipäätökseen ei vastata, tai jätetään tekemättä jokin muu vaadittu toimenpide, hakemus yleensä jää sillensä, eli ei ole enää vireillä. Kyseessä ei siis ole aktiivinen toimenpide, kuten peruuttaminen, vaan passiivinen tapahtuma. Usein sillensä jääneen hakemuksen saa uudestaan vireille, kunhan määräajassa (useimmiten kaksi kuukautta) pyytää hakemuksen uudelleen käsiteltäväksi ottamista, maksaa virallisen maksun ja hoitaa tekemättä jääneen asian/asiat.

 

Suoja-aika

Suoja-ajalla tarkoitetaan yleensä sitä aikaa, jonka suoja on voimassa maksimissaan. Tavaramerkkirekisteröinnit voivat olla voimassa ikuisesti, kunhan rekisteröinti uudistetaan ajallaan, ja usein myös todistetaan virastolle, että merkki on käytössä. Mallirekisteröinnit sekä patentit ja hyödyllisyysmallit ovat voimassa vain rajoitetun ajan, mallit yleensä 15-25 vuotta maasta riippuen, patentit 20 vuotta ja hyödyllisyysmallit 10 vuotta. Tyypillisesti nämäkin vaativat uudistamista eli uudistusmaksujen maksamista.

 

Tekemispäivä

Päivä, jolloin hakemus tehdään eli jätetään virastoon niin, että se täyttää tekemispäivän saamiseen vaadittavat ehdot. Mikäli hakemus on puutteellinen, ei tekemispäivää saa ennen kuin puutteet on korjattu.

 

Täältä löydät IPR-alan lyhenteet

Jaa artikkeli