IPR:n ABC | Alan ammattimies

”Alan keskivertoammattimies” on patenttialalla hyvin tunnettu käsite. Sitä käytetään kuvaamaan kuvitteellista henkilöä, jonka osaamistasoa hyödynnetään vertailuihin eri yhteyksissä, kuvaamaan tietyn tekniikan alan yleistä osaamistasoa.

Tämä kuvitteellinen henkilö on tietyn tekniikan alan keskiverto-osaaja, joka tuntee kyseisen alan julkaisut, ja tietää mikä kuuluu kyseisen alan yleiseen tietämykseen. Hänen alansa valitaan aina keksinnön mukaan, ja hän kykenee sellaiseen rutiininomaiseen tutkimustyöhön, joka kyseisellä alalla on yleistä.

Alan keskivertoammattimies osallistuu oman teknisen alansa jatkuvaan kehitykseen, ja pystyy jopa tekemään omia helppoja ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseen, mutta vain mikäli hänet selkeästi ohjataan tähän suuntaan. Hänellä ei ole kykyjä tehdä merkittäviä omia päätelmiä tuntemuksensa pohjalta.

Alan keskivertoammattimiehen osaamistaso ei ole selkeästi määritelty, vaan se voi vaihdella eri aloilla. Siihen vaikuttaa muun muassa se, kuinka paljon kehitystä alalla tapahtuu, kuinka merkittäviä ratkaistavia ongelmia alalla on ja millaisia alan keksijöiden tyypilliset koulutustasot ovat.

Esimerkiksi keksinnöllisyys tulkitaan alan ammattimiehen avulla tarkastelemalla olisiko jokin uusi ratkaisu itsestään selvä alan keskivertoammattimiehen osaamisen perusteella. Lyhyesti, jos alan ammattimies vertailee keksinnön ratkaisua läheisen julkaisun ratkaisuun, ja pitää näiden välistä eroa sellaisena, jota hän kokeilisi rutiininomaisessa työssään, niin ratkaisu on itsestään selvä ja näin ollen ei-keksinnöllinen.

Myös pääteltäessä onko keksintö kuvattu riittävän tarkasti jossakin patenttihakemuksessa tai patentissa hyödynnetään alan ammattimiestä. Keksintö täytyy nimittäin kuvata niin tarkasti, että alan ammattimies pystyy kuvauksen avulla toistamaan keksinnön, jälleen käyttämättä merkittäviä omia päätelmiä.

Lisäksi, alan ammattimiehen osaamistaso on tärkeää päätellessä voidaanko kahta eri teknistä ratkaisua pitää ekvivalentteina ratkaisuina toisiinsa nähden.

Lue myös:

IPR:n ABC | Ongelma-ratkaisu -periaate keksinnöllisyyden määrittelyssä

IPR:n ABC | Ongelmat objektiivisen teknisen ongelman määrittelyssä

IPR:n ABC | Could-would -menetelmä osana ongelma-ratkaisu -periaatetta

Kirjoittaja

Jaa artikkeli