Keksinnön salassa pitäminen mahdollistaa patentoinnin

Patentoitavan keksinnön tulee olla uusi, minkä vuoksi sitä ei saa julkaista ennen patenttihakemuksen tekemistä. Julkaisuksi lasketaan hyvin monenlaiset materiaalit, joten varminta on pitää keksintö kokonaan salassa, kunnes patenttihakemus on tehty.

Keksinnön julkaiseminen tarkoittaa, että keksintö tulee julkiseksi. Se ei siis tarkoita ainoastaan tieteellistä julkaisua tai muuta seikkaperäistä, kirjallista materiaalia. Jo keksinnön esitteleminen tutuille kantakuppilassa voidaan laskea keksinnön julkaisemiseksi. Esimerkiksi seuraavat tavat kertoa keksinnöstä voivat olla patentoinnille ongelmallisia:

  • markkinointimateriaali, esimerkiksi esite
  • esitelmä messuilla tai konferenssissa
  • asiakastapahtuma
  • nettiin ladattu video
  • paikallislehden artikkeli
  • luento korkeakoulussa
  • kuva sosiaalisessa mediassa
  • toinen patentti- tai hyödyllisyysmallihakemus
  • keksinnön käyttäminen niin, että kuka tahansa voi sen nähdä
  • keksinnön mukaisen tuotteen myyminen

Missään julkaisemisen muodossa ei ole merkittävää, onko joku lopulta lukenut tai nähnyt julkaisun, vaan vain se, että materiaali on ollut julkisesti saatavilla. Jopa lyhytaikainen julkinen saatavuus on este keksinnön patentoinnille.

Poikkeus tähän sääntöön on keksinnön esittely sellaiselle yleisölle, joka ei voi keksintöä ymmärtää. Tällöin katsotaan, että keksintöä ei ole julkaistu.

Milloin keksintöä ei tarvitse enää salata?

Uutuuden esteeksi tulee kaikki materiaali, joka on esitetty ennen patenttihakemuksen tekemispäivää. Keksinnön voi siis esitellä jopa samana päivänä, kun patenttihakemus tehdään, mutta turvallisinta on odottaa vähintään seuraavaan päivään, jotta mahdolliset tekniset ongelmat hakemuksen jättämisessä ehditään havaita.

Miten esitellä uutta keksintöä asiakkaille ja yhteistyökumppaneille?

Paras tapa varmistaa, että keksintö ei ole tullut julkiseksi, on siis pitää se salassa, kunnes patenttihakemus on tehty ja toimitettu patenttivirastoon. Toisinaan on kuitenkin tarpeellista esitellä asiakkaalle tai yhteistyökumppaneille keksintö jo sen kehitysvaiheessa. Tällöin on pidettävä huolta, että toista osapuolta sitoo salassapitovelvollisuus, joka voidaan kirjallisesti osoittaa. Näin keksinnön katsotaan pysyneen salassa ja keskustelu ei vaikuta patentointiin.

Ennen keksinnön julkaisemista missään muodossa on hyvä idea konsultoida patenttiasiamiestä, jotta keksinnön patentoinnille ei muodostu esteitä. Laine IP:n asiamiehet auttavat mielellään käytännön asioissa.

 

Jaa artikkeli