Metsä Spring hakee metsästä uusia innovaatioita

  • Asiakastarinat Uutiset
  • 21.12.2019

Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn sekä eurooppapatenttiasiamiehemme Hanna Laurén ja Christoffer Sundman

IPR-maailmassa tunnollisuus ja järjestelmällisyys ovat keskeisiä asioita. Patenttitoimistolta täytyy löytyä näitä ominaisuuksia. Lisäksi sen on ymmärrettävä myös riittävästi substanssia.

Niklas von Weymarn, Metsä Spring

Suomalainen metsäteollisuus on isossa murroksessa, kun mm. tutun pääjalosteen, paperin kysyntä on lähtenyt laskuun. Tilalle kehitetään erilaisia, vähintään saman jalostusarvon omaavia biotalouden tuotteita.

Vauhtia kehitystyöhön antavat myös muut globaalit megatrendit. Teollisuus ja kuluttajat haluavat vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista ja siirtyä tuotteisiin, jotka valmistetaan uusiutuvista ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavista materiaaleista.

Myös digitaalisuus etenee vauhdilla metsäbiotalouden arvoketjun eri osissa.

Suomessa uuden ajan edelläkävijöihin kuuluu Metsä Groupin pääomasijoitusyhtiö Metsä Spring. Keväällä 2018 perustetun yhtiön tehtävänä on etsiä ja kehittää uusia liiketoimintaideoita, jotka pohjautuvat metsäbiotalouden osaamiseen ja innovaatioihin.

”Metsä Group investoi sijoitusyhtiön kautta osaamista ja varoja konsernin ekosysteemiä pitkällä aikavälillä uudistaviin liiketoimintaideoihin”, Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weymarn tiivistää.

Kova kiinnostus yllätti myönteisesti

Metsä Group seuraa kansainvälistä trendiä, jossa isot yhtiöt perustavat ketteriä sijoitusyhtiöitä. Niitä on lääke- ja kemianteollisuudessa, mutta enenevässä määrin muillakin toimialoilla.

”Toimintamalli sopii hyvin etenkin kiinnostavien startupien löytämiseen. Emme auta aloittavia yrityksiä pelkästään rahalla, vaan tarjoamme niiden käyttöön myös osaamisemme ja verkostomme”, von Weymarn toteaa.

Sana uudesta toimijasta on levinnyt von Weymarnin mukaan odotettuakin paremmin. Puolentoista vuoden aikana Metsä Spring on käynyt läpi lähes 200 potentiaalista yritystä, joista kaksi kolmasosaa on ulkomailta.

Seula on tiukka. Tähän mennessä yhtiö on tehnyt kaksi sijoitusta.

Kaksi sijoitusta tähän mennessä

Eurooppapatenttiasiamiehemme Hanna Laurén ja Christoffer Sundman käyvät läpi Metsä Springin IPR-asioita toimitusjohtaja Niklas von Weymarnin kanssa.

Ensimmäinen sijoitus on Metsä Springin ja japanilaisen Itochu Corporationin perustama yhteisyritys, joka investoi noin 40 miljoonaa euroa tekstiilikuitua paperisellusta valmistavaan koetehtaaseen.

Äänekoskelle rakennettavassa koetehtaassa testataan suoraliuotusmenetelmää, joka hyödyntää täysin uudenlaista sellua liuottavaa yhdistettä. Raaka-aineena käytetään Metsä Groupin kuivaamatonta paperisellua.

Von Weymarnin mukaan tavoitteena on osoittaa uuden, ympäristöystävällisen tekstiilikuitujen valmistusmenetelmän tekninen toimivuus. Testitulosten perusteella arvioidaan teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä rakentaa seuraavassa vaiheessa selvästi suurempi tekstiilikuitutehdas Suomeen.

Metsä Springin toinen sijoituskohde on vedenkestäviä puukomposiittituotteita valmistava Woodio, jonka rahoituskierrokseen Metsä Spring osallistuu yhdessä Woodion nykyisten sijoittajien kanssa.

Suomalaisen startupin kehittämällä teknologialla Metsä Groupin tuotannon sivuvirroista voidaan valmistaa pitkäikäisiä lisäarvotuotteita. Yrityksen alkuvaiheen myyntimenestyksiä ovat olleet kylpyhuoneen ja keittiön pesualtaat.

Von Weymarnin mukaan Woodiossa kohtaa moni sijoittajan kannalta tärkeä asia:

ainutlaatuinen teknologia, ensimmäisten tuotteiden hyvä vastaanotto markkinoilla, realistinen 3–5 vuoden päähän ulottuva suunnitelma sekä osaava tiimi toteuttamaan suunnitelmaa.

Woodion toimitusjohtaja ja perustaja Petro Lahtinen sanoo, että rahoituskierroksen myötä Woodion kehittämisessä alkaa uusi vaihe.

”Ennen kaikkea voimme jatkossa palvella asiakkaitamme entistä paremmin käynnistämällä oman tuotannon nykyisen alihankintaan perustuvan tuotannon rinnalle sekä laajentamalla tuotevalikoimaamme”, Lahtinen toteaa.

IPR-asioiden merkitys korostuu

Metsäteollisuus on perinteisesti patentoinut suhteellisen vähän verrattuna moneen muuhun toimialaan. Von Weymarnin mukaan uusissa liiketoiminnoissa ja teknologioissa patenttien ja osin myös tavaramerkkien merkitys kasvaa huomattavasti.

”IPR-asiat ovat olennainen osa arviotyötä, kun käymme läpi potentiaalisia startupeja. Kiinnitämme esimerkiksi huomiota siihen, mikä on niiden toimintavapaus tai onko niiden hallussa jotakin uniikkia, joka mahdollisesti nostaa yrityksen arvoa.”

Lääketeollisuudessa jollekin molekyylille saatetaan hakea yksinoikeus patentilla, mutta metsäbiotaloudessa tällainen monopoliasema ei ole von Weymarnin mukaan välttämättä hyvä asia liiketoiminnan kasvattamisen kannalta.

”Jos uutta materiaalia halutaan lähteä tuottamaan kymmeniä tuhansia tai jopa satoja tuhansia tonneja vuodessa, yhdellä yhtiöllä ei voi silloin olla monopolia raaka-aineeseen. Asiakkaiden sitoutuminen edellyttää, että samalle materiaalille on muutamia toimittajia. Siksi IPR-asioissa on löydettävä tasapaino toimintavapauden ja yksinoikeuden välillä.”

Laine IP toimii Metsä Springin IPR-kumppanina esimerkiksi patentointiprosesseihin, toimintavapauteen ja kilpailijaseurantaan liittyvissä kysymyksissä.

”IPR-maailmassa tunnollisuus ja järjestelmällisyys ovat keskeisiä asioita. Patenttitoimistolta täytyy löytyä näitä ominaisuuksia. Lisäksi sen on ymmärrettävä myös riittävästi substanssia.”

Teksti ja kuvat | Matti Remes

Jaa artikkeli